Smartship – shipping the future 

SmartShip, er et studentprosjekt gjennomført i samarbeid med Kongsberg Maritime, Kongsberg Digital og Kongsberg Norcontrol. 13 studenter ble fordelt på 3 team hvor de skulle løse ulike oppgaver, i tillegg fikk en student, rollen som prosjektleder. Autonomous fleet control centre, Vessel traffic services (VTS) og Autonomous Control. Prosjektet ble gjennomført hos Kongsberg Maritime i Horten.

Sommerstudentene videreutviklet fjorårs-elevenes prosjekt med fokus på å muliggjøre teknologier for autonome seilinger. Her fikk de muligheten til å betjene autonome skip ved bruk av simulering og avansert analyse. De ble introdusert ny funksjonalitet for elektronisk veksling av rutedata mellom fartøy, VTS og fleet control centre.

Vellykket test av modellen Yara Birkeland

Studentene plottet en forhåndsdefinert rute som inneholdt farlige objekter, forbudte soner og hindringer på veien. Den autonome båten skulle deretter følge ruten og håndtere, identifisere og unnvike farlige objekter. Ved farenivå som oversteg visse parametere, skulle skipet signalisere operatøren om å overta kontrollen.

Skipet var utstyrt med et 360-graders kamera, VHF, Bluetooth og Wi-Fi ombord, avanserte manøvreringssystemer, datasyn og radar, med muligheten for manuell overstyring.

Studentene var svært fornøyd med testen. Skipet kom i mål på 24 minutter, ett minutt raskere enn systemene på forhånd hadde estimert.

Jeg er imponert over hvor raskt studentene setter seg inn i oppgavene, – sier Ketil Olaf Paulsen, teknologisjef i Kongsberg Maritime og styremedlem i SAMS.

Studenten har selv programmert utstyr. De har montert, integrert og testet radar, kameraer og funnet fram til hvilke sensorer som skulle brukes om bord på modellen.

– Rekruttering er viktigst, men også å få inn tanker, ideer og innspill fra andre vinkler og ståsteder, avslutter Paulsen.