Vestfold Fylkeskommune bevilger 2,2 millioner kroner for å teste ut første selvkjørende buss i Vestfold. Bussen kan komme i rute mellom stiftelsen Signo i Andebu og Andebu sentrum.

Søknaden om tilskudd ble behandlet av hovedutvalget for samferdsel og areal tirsdag 3. desember 2019. Rådmannens innstilling i saken ble vedtatt, og en viktig brikke falt på plass for at den første selvkjørende, rutegående bussen i Vestfold kommer i drift i løpet av 2020.

– Selvkjørende busser vil være en viktig del av fremtidens mobilitetsløsninger, og det er derfor viktig å skaffe seg erfaring. De kan gi oss kunnskap som kan være relevant for å vurdere om vi skal integrere autonome busser i kollektivtransporten, og hvilken rolle autonome busser kan ha for å få flere til å reise kollektivt, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder av hovedutvalget.

Gir bedre livskvalitet og færre bilreiser

Hønsvall peker på at pilotprosjektet til Signo berører flere viktige samfunnsmål som miljøvennlig transport, mobilitet for nye målgrupper, teknologiutvikling og det å ta i bruk ny teknologi.

– Jeg ønsker Signo lykke til med prosjektet og håper de lykkes med å realisere det. Dette er et unikt prosjekt fordi vi skal utnytte ny teknologi og utforske om selvkjørende busser kan gi døve, hørselshemmede og døvblinde bedre livskvalitet. Formålet med prosjektet er å øke selvstendigheten til brukerne av Signos tjenester, og å redusere bilbruken på området, sier Hønsvall.

Les mer om saken på hjemmesiden til Vestfold Fylkeskommunen her!