Vestfold Fylkeskommune bevilger 2,2 millioner kroner for å teste ut første selvkjørende buss i Vestfold. Bussen kan komme i rute mellom stiftelsen Signo i Andebu og Andebu sentrum.

Søknaden om tilskudd ble behandlet av hovedutvalget for samferdsel og areal tirsdag 3. desember 2019. Rådmannens innstilling i saken ble vedtatt, og en viktig brikke falt på plass for at den første selvkjørende, rutegående bussen i Vestfold kommer i drift i løpet av 2020.

– Selvkjørende busser vil være en viktig del av fremtidens mobilitetsløsninger, og det er derfor viktig å skaffe seg erfaring. De kan gi oss kunnskap som kan være relevant for å vurdere om vi skal integrere autonome busser i kollektivtransporten, og hvilken rolle autonome busser kan ha for å få flere til å reise kollektivt, sier Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder av hovedutvalget.

Gir bedre livskvalitet og færre bilreiser

Hønsvall peker på at pilotprosjektet til Signo berører flere viktige samfunnsmål som miljøvennlig transport, mobilitet for nye målgrupper, teknologiutvikling og det å ta i bruk ny teknologi.

– Jeg ønsker Signo lykke til med prosjektet og håper de lykkes med å realisere det. Dette er et unikt prosjekt fordi vi skal utnytte ny teknologi og utforske om selvkjørende busser kan gi døve, hørselshemmede og døvblinde bedre livskvalitet. Formålet med prosjektet er å øke selvstendigheten til brukerne av Signos tjenester, og å redusere bilbruken på området, sier Hønsvall.

Les mer om saken på hjemmesiden til Vestfold Fylkeskommunen her!

 

Smartship – shipping the future 

SmartShip, er et studentprosjekt gjennomført i samarbeid med Kongsberg Maritime, Kongsberg Digital og Kongsberg Norcontrol. 13 studenter ble fordelt på 3 team hvor de skulle løse ulike oppgaver, i tillegg fikk en student, rollen som prosjektleder. Autonomous fleet control centre, Vessel traffic services (VTS) og Autonomous Control. Prosjektet ble gjennomført hos Kongsberg Maritime i Horten.

Sommerstudentene videreutviklet fjorårs-elevenes prosjekt med fokus på å muliggjøre teknologier for autonome seilinger. Her fikk de muligheten til å betjene autonome skip ved bruk av simulering og avansert analyse. De ble introdusert ny funksjonalitet for elektronisk veksling av rutedata mellom fartøy, VTS og fleet control centre.

Vellykket test av modellen Yara Birkeland

Studentene plottet en forhåndsdefinert rute som inneholdt farlige objekter, forbudte soner og hindringer på veien. Den autonome båten skulle deretter følge ruten og håndtere, identifisere og unnvike farlige objekter. Ved farenivå som oversteg visse parametere, skulle skipet signalisere operatøren om å overta kontrollen.

Skipet var utstyrt med et 360-graders kamera, VHF, Bluetooth og Wi-Fi ombord, avanserte manøvreringssystemer, datasyn og radar, med muligheten for manuell overstyring.

Studentene var svært fornøyd med testen. Skipet kom i mål på 24 minutter, ett minutt raskere enn systemene på forhånd hadde estimert.

Jeg er imponert over hvor raskt studentene setter seg inn i oppgavene, – sier Ketil Olaf Paulsen, teknologisjef i Kongsberg Maritime og styremedlem i SAMS.

Studenten har selv programmert utstyr. De har montert, integrert og testet radar, kameraer og funnet fram til hvilke sensorer som skulle brukes om bord på modellen.

– Rekruttering er viktigst, men også å få inn tanker, ideer og innspill fra andre vinkler og ståsteder, avslutter Paulsen.

Are you curious about cluster cooperation and autonomous mobility?

SAMS is a cluster focusing on sustainable autonomous mobility.

We are now located at Vestfold Innovation Park.
You can find us at gruond floor in the same premises as the USN Autostrip projekt

Then we hope to see you at breakfast!

Forskningsrådet and Innovation Norway invites to Pilot- T informationseminar.

@ Kongsberg 21.08.2019

Norway is investing in technology of the future!

This fall under Pilot- T projects, 60 MNOK  will be made  avaliable in grants.
Innovation Norway are with Pilot- T,  targeting new technology which is being utilized in the transportation sector.

In addition to useful information about the announcement, you can meet potential partners and get guidance and tips for application writing.

The seminar is free.
Sign up

Follow link to find out more about Pilot- T.

 

Silicon Valley-based company launches establishment of THINK NEXT – a new enterprise that will be based in Norway

It is Dr. Jan-Olaf Willums, electric mobility pioneer and board member of SAMS Norway, that together with NEXT Future Transportation Inc. establishes THINK NEXT. The new enterprise intends to manufacture fleets of self-driving Pods in Scandinavia.

– Ambitious emissions-reduction targets, growing government and industry support, and rapid technological advances make Norway a perfect location for THINK NEXT, says Emmanuele Spera CEO of NEXT Future Transportation Inc.

Meaningful presence in Norway

Electric mobility pioneer and board member of SAMS Norway Dr. Jan-Olaf Willums

The Nordic countries have been at the cutting edge of electro mobility for decades, and the Nordics are adopting electric mobility innovation quicker than any other part of the world. That is why, THINK NEXT is established in Norway, with the ambition to scale up throughout Scandinavia.

– This is an exciting cooperation on the development of autonomous electric mobility solutions. Norway is one of the leading electric transportation nations in the world. THINK NEXT will have a meaningful presence in Norway, says Dr. Jan-Olaf Willums.

Willums is a serial entrepreneur, early-stage investor in technology companies and seen as an electric mobility pioneer. Willums has started and been involved in several companies and organization within the mobility field. Previously, he has been in several management roles in large companies like Oildeco and Storebrand. Today he is part of the SAMS Norway board of directors.

Sustainable mobility alternatives

Autonomous electric mobility alternatives introduce a whole new way of moving that will fundamentally change society – and improve people’s lives.

– We view Norway as a role model for how electric mobility can be realized to tackle the climate and urban congestion issues that all cities face around the world. Goals for the transportation sector can only be met with alternative forms of mobility, and we look forward to becoming a part of the solution, says Emmanuele Spera.

By choosing autonomous electric mobility solutions, you choose sustainability. SAMS Norway looks forward to following further development of THINK NEXT and its presence in Norway.

Read more about the establishment of THINK NEXT in NEXT Future Transportation Inc’s press release published here.

Cluster CoordinatorWe are very happy to welcome our new team member Pernille Engebretsen to SAMS. Pernille has experience from the service industry, in addition to having a degree in innovation and entrepreneurship management. As Cluster Coordinator she will play an important role assisting our CEO and supporting cluster members reaching their goals. Pernille started in June and has already met several of our members. “I have got a flying start and most important, a warm welcome in SAMS” says Pernille. “I believe autonomous mobility is the future in transportation, both of goods and people and I am grateful for the opportunity to contribute in the changes to come .“

Follow us on facebook

Welcome to part two of our series of seminars on autonomous waterbuses

In January, SAMS Norway and its partners hosted a seminar on introducing autonomous waterbuses in Norway and now it is time to invite you to part two of this seminar . Firstly we will demonstrate and further discuss autonomous waterbuses.

The seminar will be held on May 23 from 09:00 to 15:00 at Tollboden in Tønsberg. Read more and register here!

Efficient transportation in Norway’s many waterways

In January, several projects on autonomous waterbuses were presented. In addition we discussed various aspects of safety and regulations and the challenges and opportunities autonomous small boats possesses. The conclusion was that waterbuses seems very promising and with a lot of potential. Norway has a wide range of waterways and channels throughout the country where electric-autonomous-boats can be very efficient.

Demonstration and discussion

This seminar will focus on a demonstration on water and a discussion on how businesses, organizations, the public sector and academia can cooperate to make sure autonomous waterbuses becomes a reality! Didn’t participate on the first seminar? No problem, we warmly welcome new participants!

Seminar info:

Date: Thursday 23 May 2019

Time: 09:00 – 15:00

Location: Tollboden at Tollbodbryggen in Tønsberg, Wilhelmsen Hall

Address: Nedre Langgate 38, 3111 Tønsberg, Norway

Price incl. lunch: 450 NOK

Registration deadline: May 21 at 12:00

 

Register here!

SAMS søker prosjektutvikler

Næringsklyngen SAMS autonomous mobility vokser og vi søker en prosjektutvikler som kan styrke vårt team og være med å bygge opp prosjektaktivitetene både hos våre medlemsbedrifter og i klyngens egen regi.

SAMS er en klynge som fokuserer på utvikling av autonome mobilitets- og transportløsninger på land, til vanns og i luften. Klyngen skal bidra til at norske bedrifter lykkes internasjonalt med nye autonome mobilitetsløsninger. SAMS Norway har ARENA-klynge status og har i dag 28 medlemsbedrifter.

Vi ser etter en person med erfaring fra å utvikle innovasjons- og samarbeidsprosjekter i næringslivet som blant annet kan vise til erfaring fra:

  • teknologiutvikling, produkt- eller tjenesteutvikling
  • prosjektinitiering, prosjektetablering og prosjektledelse
  • innsalg av nye prosjekter og etablering av prosjektsamarbeid
  • utarbeidelse av prosjektplaner og budsjetter
  • utforming av prosjektsøknader
  • arbeid i tverrfaglige prosjekter, gjerne også kombinasjonen private og offentlige aktører
  • ulike finansieringsordninger fra blant annet virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova, internasjonale ordninger)

Det vil være en styrke om vedkommende også kan holde presentasjoner på vegne av klyngen på ulike møteplasser. Vi ønsker en person med høyere relevant utdannelse, alternativt med dokumenterte resultater fra tilsvarende oppgaver.

I første omgang tilbyr vi et deltidsengasjement tilsvarende en halv stilling, med mulighet til utvidelse. Stillingen vil kreve noe reisevirksomhet men arbeidssted vil fortrinnsvis være Horten eller Kongsberg. For den rette personen vil det være gode muligheter til selv å utforme og påvirke stillingens omfang og innhold.

Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å være med og skape morgendagens mobilitetsløsninger samt bidra til utviklingen av en ny norsk eksportnæring.

Send søknad og CV til daglig leder, Torun Degnes på torun@sams-norway.no

Søknader vurderes fortløpende.

Torsdag 8. november kl 11 ble det kunngjort at næringsklyngen Sustainable Autonomous Mobility Systems – SAMS, blir tatt opp som nytt ARENA-prosjekt i det nasjonale klyngeprogrammet. Klyngen er hjemmehørende i Oslofjordregionen, men jobber på nasjonalt plan. Klyngens mål er å bidra til betydelig norsk næringsutvikling og verdiskaping knyttet til autonome systemer for mobilitet. Sams jobber på tvers av alle typer mobilitet og transportformer.

– Vi er begeistret og veldig stolte over at SAMS i tøff konkurranse med 32 søknader er tatt opp i ARENA programmet. Det er helt klart at autonomi er et områdene der Norge kan ta en betydelig posisjon nasjonalt og internasjonalt og vi må jobber raskt og i fellesskap.  Derfor er deltakelse i klyngeprogrammet av stor betydning.” Aktørene i klyngen ligger helt i tet i global utviklingen og satser offensivt i et tøft marked som utvikler seg svært raskt” sier daglig leder i SAMS Torun Degnes.

Samarbeid på tvers av bransjer, sektorer og fag er avgjørende for å utvikle autonome mobilitetssystemer som bidrar til positive samfunnseffekter. Det er også avgjørende for å kunne konkurrere globalt. SAMS har i dag 20 medlemmer lokalisert fra Brumunddal til Porsgrunn og på begge sider av Oslofjorden. Sams ønsker alle norske virksomheter som ønsker å bidra til norsk næringsutvikling innenfor dette feltet velkommen som medlemmer – uavhengig av lokasjon. Virksomhetene representerer utvikling på områder innen sjø, land, luft og koblingspunktene mellom disse.

For fakta om klyngeprogrammet:http://www.innovationclusters.no/om-nic/

Autonomy & Sustainability

– The potential of a sustainable technology – local changes have global impacts

The technology of autonomy is about to change the world as we know it, and changing it fast!  Amazing technological breakthroughs provide unprecedented opportunities and help us solve challenges in a sustainable way.

Connecting the international technology community with industry leaders and decision makers, this year’s Summit, “The technology of Autonomy – a contributor to a sustainable development”, will feature the following topics in plenary:

Technology trends: The future perspective of the tech trends related to autonomy

Society: The potential of a sustainable technology for society

Commercialization: The opportunities and challenges of new business models and consumer behavior