Velkommen til viktig workshop! EU-nettverk for IKT i transport (ENIT) og ITS Norge, i samarbeid med klyngene Norwegian Electric Roads Cluster og Sustainable Autonomous Mobility Systems (SAMS), inviterer til workshop for å komme nærmere svar på disse spørsmålene:

Stor-skala elektrifisering krever svar på flere spørsmål:
• Kan den totale kostnaden for elektrifisering bli lavere gjennom å øke lademulighetene og dermed redusere behovet for store batterier?
• Kan automatiske ladeløsninger bidra til økt brukeraksept for elektriske kjøretøy?
• Hvordan kan vi effektivt elektrifisere frakttransport på veg?
• Hvordan kan ITS (intelligente transportsystemer) bidra til økt brukeraksept for elektrisk mobilitet? Dette inkluder både førerstøttesystemer for booking og betaling, og inføring av null-utslippssoner.
• Hvordan påvirker storstilt elektrifisering el-forsyningen og stabiliteten i el-nettet?
• Vil samarbeid med framvoksende markeder om nye løsninger ytterligere akselerere elektrifiseringen av vegtransporten også i Norge?

Meld deg på HER.

SAMS har gått inn som medarrangør til Nordic EV Summit og ønsker alle velkommen til Oslo 21. og 22. mars! Gå ikke glipp av den største møteplassen for elektrisk og autonom mobilitet i Norden.

Les mer og meld deg på her

20 juni deltok SAMS Norway på Smart Cities seminar i Göteborg. SAMS var tilstede for å få oppdatering fra miljøene i Göteborg og for å drive nettverksbygging. Reiserapport deles med SAMS medlemmer i etterkant.

 

Read more

Autonom mobilitet åpner opp for store positive samfunnseffekter – gitt at det tas i bruk på en klok måte. Vi mener norsk aktører står i en særskilt sterk posisjon til å skape gode løsninger, og at norsk aktører kan ta fremtredende internasjonale markedsposisjoner. Vi er også overbevist om at vi kun klarer dette gjennom utbredt samarbeid og samskaping. Derfor har vi etablert næringsklyngen SAMS og derfor ønsker vi velkommen til et bredt spekter av medlemmer.

Ønsker dere å arbeide aktivt for betydelig norsk verdiskaping der bærekraftige og autonome mobilitetsystemer står sentralt, kan dere søke medlemskap i SAMS.

Send søknad på mail til styret: styret@sams-norway.no

For mer informasjon ta kontakt med:

Torun Degnes, daglig leder SAMS Norway

torun@sams-norway.no

 

Read more