Autonom mobilitet åpner opp for store positive samfunnseffekter – gitt at det tas i bruk på en klok måte. Vi mener norsk aktører står i en særskilt sterk posisjon til å skape gode løsninger, og at norsk aktører kan ta fremtredende internasjonale markedsposisjoner. Vi er også overbevist om at vi kun klarer dette gjennom utbredt samarbeid og samskaping. Derfor har vi etablert næringsklyngen SAMS og derfor ønsker vi velkommen til et bredt spekter av medlemmer.

Ønsker dere å arbeide aktivt for betydelig norsk verdiskaping der bærekraftige og autonome mobilitetsystemer står sentralt, kan dere søke medlemskap i SAMS.

Send søknad på mail til styret: styret@sams-norway.no

For mer informasjon ta kontakt med:

Torun Degnes, daglig leder SAMS Norway

torun@sams-norway.no

 

 

Våre medlemmer:

  • Kongsberg Maritime
  • Semcon
  • Sensonor
  • Move About
  • Kongsberg Innovasjon
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • ITS Norge