Torsdag 8. november kl 11 ble det kunngjort at næringsklyngen Sustainable Autonomous Mobility Systems – SAMS, blir tatt opp som nytt ARENA-prosjekt i det nasjonale klyngeprogrammet. Klyngen er hjemmehørende i Oslofjordregionen, men jobber på nasjonalt plan. Klyngens mål er å bidra til betydelig norsk næringsutvikling og verdiskaping knyttet til autonome systemer for mobilitet. Sams jobber på tvers av alle typer mobilitet og transportformer.

– Vi er begeistret og veldig stolte over at SAMS i tøff konkurranse med 32 søknader er tatt opp i ARENA programmet. Det er helt klart at autonomi er et områdene der Norge kan ta en betydelig posisjon nasjonalt og internasjonalt og vi må jobber raskt og i fellesskap.  Derfor er deltakelse i klyngeprogrammet av stor betydning.” Aktørene i klyngen ligger helt i tet i global utviklingen og satser offensivt i et tøft marked som utvikler seg svært raskt” sier daglig leder i SAMS Torun Degnes.

Samarbeid på tvers av bransjer, sektorer og fag er avgjørende for å utvikle autonome mobilitetssystemer som bidrar til positive samfunnseffekter. Det er også avgjørende for å kunne konkurrere globalt. SAMS har i dag 20 medlemmer lokalisert fra Brumunddal til Porsgrunn og på begge sider av Oslofjorden. Sams ønsker alle norske virksomheter som ønsker å bidra til norsk næringsutvikling innenfor dette feltet velkommen som medlemmer – uavhengig av lokasjon. Virksomhetene representerer utvikling på områder innen sjø, land, luft og koblingspunktene mellom disse.

For fakta om klyngeprogrammet:http://www.innovationclusters.no/om-nic/