Posts

Smartship – shipping the future 

SmartShip, er et studentprosjekt gjennomført i samarbeid med Kongsberg Maritime, Kongsberg Digital og Kongsberg Norcontrol. 13 studenter ble fordelt på 3 team hvor de skulle løse ulike oppgaver, i tillegg fikk en student, rollen som prosjektleder. Autonomous fleet control centre, Vessel traffic services (VTS) og Autonomous Control. Prosjektet ble gjennomført hos Kongsberg Maritime i Horten.

Sommerstudentene videreutviklet fjorårs-elevenes prosjekt med fokus på å muliggjøre teknologier for autonome seilinger. Her fikk de muligheten til å betjene autonome skip ved bruk av simulering og avansert analyse. De ble introdusert ny funksjonalitet for elektronisk veksling av rutedata mellom fartøy, VTS og fleet control centre.

Vellykket test av modellen Yara Birkeland

Studentene plottet en forhåndsdefinert rute som inneholdt farlige objekter, forbudte soner og hindringer på veien. Den autonome båten skulle deretter følge ruten og håndtere, identifisere og unnvike farlige objekter. Ved farenivå som oversteg visse parametere, skulle skipet signalisere operatøren om å overta kontrollen.

Skipet var utstyrt med et 360-graders kamera, VHF, Bluetooth og Wi-Fi ombord, avanserte manøvreringssystemer, datasyn og radar, med muligheten for manuell overstyring.

Studentene var svært fornøyd med testen. Skipet kom i mål på 24 minutter, ett minutt raskere enn systemene på forhånd hadde estimert.

Jeg er imponert over hvor raskt studentene setter seg inn i oppgavene, – sier Ketil Olaf Paulsen, teknologisjef i Kongsberg Maritime og styremedlem i SAMS.

Studenten har selv programmert utstyr. De har montert, integrert og testet radar, kameraer og funnet fram til hvilke sensorer som skulle brukes om bord på modellen.

– Rekruttering er viktigst, men også å få inn tanker, ideer og innspill fra andre vinkler og ståsteder, avslutter Paulsen.

Forskningsrådet and Innovation Norway invites to Pilot- T informationseminar.

@ Kongsberg 21.08.2019

Norway is investing in technology of the future!

This fall under Pilot- T projects, 60 MNOK  will be made  avaliable in grants.
Innovation Norway are with Pilot- T,  targeting new technology which is being utilized in the transportation sector.

In addition to useful information about the announcement, you can meet potential partners and get guidance and tips for application writing.

The seminar is free.
Sign up

Follow link to find out more about Pilot- T.

 

USN in collaboration with Kongsberg Group, Applied Autonomy, Semcon and Autostrip invite you to participate at the conference the 7th and 8th of November 2018. The AASS conference is held at Krona Kulturhus in Kongsberg. The conference start with an Opening Reception Mingling the 6thof November at 19:00 at Argus, Quality Hotel Kongsberg, Chr. Augusts gate 2.

This is the second annual symposium bringing together different academic disciplines and industries to present and discuss the state of the art of applied autonomous systems. Such systems are based on the developments in enabling technologies within robotics, computing, and telecommunications. Autonomous systems have become a strong disruptive force that have the potential to change how we work, how we live, where we live, how we travel etc.

 The symposium attracts academia and industry parties from diverse fields such as: human behaviour, engineering, technology, business, political science, computer science, mathematics and philosophy with the aim to present and discuss the wave of change proceeding autonomous systems.

Please registrar at www.usn.no/aass for tickets. The admission fee is 4500,- including the two day conference with all meals included, Opening Reception Mingling 6th of November at Quality Hotel Kongsberg (Chr. Augusts gate 2, Kongsberg) and Conference Dinner 7th of November at Smeltehytta (Hyttegata 3, Kongsberg).

For more information please see www.usn.no/aass , or contact us for any questions: Conference contact: Rita.Oygarden@usn.no , Academic contacts: Kristin.Falk@usn.no  and  Olaf.Hallan.Graven@usn.no