SAMS søker prosjektutvikler

Næringsklyngen SAMS autonomous mobility vokser og vi søker en prosjektutvikler som kan styrke vårt team og være med å bygge opp prosjektaktivitetene både hos våre medlemsbedrifter og i klyngens egen regi.

SAMS er en klynge som fokuserer på utvikling av autonome mobilitets- og transportløsninger på land, til vanns og i luften. Klyngen skal bidra til at norske bedrifter lykkes internasjonalt med nye autonome mobilitetsløsninger. SAMS Norway har ARENA-klynge status og har i dag 28 medlemsbedrifter.

Vi ser etter en person med erfaring fra å utvikle innovasjons- og samarbeidsprosjekter i næringslivet som blant annet kan vise til erfaring fra:

  • teknologiutvikling, produkt- eller tjenesteutvikling
  • prosjektinitiering, prosjektetablering og prosjektledelse
  • innsalg av nye prosjekter og etablering av prosjektsamarbeid
  • utarbeidelse av prosjektplaner og budsjetter
  • utforming av prosjektsøknader
  • arbeid i tverrfaglige prosjekter, gjerne også kombinasjonen private og offentlige aktører
  • ulike finansieringsordninger fra blant annet virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Enova, internasjonale ordninger)

Det vil være en styrke om vedkommende også kan holde presentasjoner på vegne av klyngen på ulike møteplasser. Vi ønsker en person med høyere relevant utdannelse, alternativt med dokumenterte resultater fra tilsvarende oppgaver.

I første omgang tilbyr vi et deltidsengasjement tilsvarende en halv stilling, med mulighet til utvidelse. Stillingen vil kreve noe reisevirksomhet men arbeidssted vil fortrinnsvis være Horten eller Kongsberg. For den rette personen vil det være gode muligheter til selv å utforme og påvirke stillingens omfang og innhold.

Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å være med og skape morgendagens mobilitetsløsninger samt bidra til utviklingen av en ny norsk eksportnæring.

Send søknad og CV til daglig leder, Torun Degnes på torun@sams-norway.no

Søknader vurderes fortløpende.